Teikumi ar «ņēmējiem»

« Darba ņēmējiem pusdienas laika sākumā izmaksāja algu riteņkrēslos ar naudu, lai viņiem būtu laiks nopirkt pārtiku, pirms inflācija piespieda veikalu īpašniekus paaugstināt cenas pēcpusdienā. »
« Šajā gadījumā "sociālisti" bija sociālisti tikai tāpēc, ka viņi stingri iestājās par taisnīgu attieksmi pret darba ņēmējiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

definiciones-de.com - 1998 - 2021