Teikumi ar «jauniešus»

« Policija turēja jauniešus no attāluma, un viņi meta akmeņus un Molotova kokteiļus uz 18. un 19. ēku. »
« Lai arī vecāki vēlas, lai viņiem būtu draugi, viņi nevēlas, lai viņi izvēlētos nevēlamus jauniešus. »
« Kad ieradāmies šajā vietā, mēs atkal satikām trīs jauniešus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

definiciones-de.com - 1998 - 2021