6 teikumi ar «jāņem»

« Apsverot ideālu uzturu, jāņem vērā vairāki būtiski elementi. »
« Ūdens sadalei ir jāņem vērā gan rūpnieciskās, gan ekoloģiskās vajadzības. »
« Luijs XIV valdīja no 1643. līdz 1715. gadam (ieskaitot gadus, kad valdīja reģenta pavadībā), t. i., viņš bija karalis apbrīnojamus 54 gadus; jāņem vērā, ka vidējais dzīves ilgums tiem, kas izdzīvoja bērnībā, tajā laikā bija tikai aptuveni 40 gadi. »
« Viņš paskaidroja, ka papildus apdrošināšanas polisei bija jāņem vērā arī Reardenas kundzes un Makginisa liecības, kuri apgalvoja, ka Deanas kritiena brīdī nedzirdēja nevienu skaņu. »
« Dzīvnieki, kuriem nav hlorofila, paši nevar saražot savu pārtiku, un viņiem tā ir jāņem no citām būtnēm (dzīvniekiem un augiem). »
« Taču jāņem vērā divi fakti: pirmkārt, tas, ko dara visi pārējie, ne vienmēr ir pareizi; otrkārt, ja jūsu galvenais atskaites punkts ir citi cilvēki, jūs zaudējat spēju noteikt savas vērtības un dzīvot saskaņā ar tām. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021